Adatvédelmi irányelvek


A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) feladatai ellátása során számos esetben végzi személyes adatok kezelését.

Az Igazgatóság által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni.

Az adatkezelések átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében az Igazgatóság az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain az Igazgatóság által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. (A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, tűzoltási és műszaki mentési, valamint veszélyes áruk szállításával kapcsolatos és iparbiztonsági hatósági feladatainak ellátásához)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ II.  (A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai feladatain kívüli feladatainak ellátásához)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ III. (A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság védelmi igazgatási feladatainak ellátásához)

 

***